Voorbereiding Conservatorium

Voorbereidingscursus

Een van Rob’s specialismen is het klaarstomen van leerlingen voor het Conservatorium.

De afgelopen jaren heeft Rob al veel leerlingen begeleid bij hun toelating tot de diverse conservatoria. Niet iedereen is uit hetzelfde hout gesneden, wat ook betekent dat één methode van begeleiden echt niet toereikend is. De begeleiding komt heel nauw, vraagt veel van docent en leerling. Vertrouwen, een helder doel en duidelijkheid over de wijze waarop ieder individu dat doel kan halen, bepalen de slagingskans. Daarom bespreken wij graag de mogelijkheden wat betreft een 'conservatorium voorbereidingscursus op maat'.

''Rob's passie voor het lesgeven heeft hem in staat gesteld om langdurig de schoonheid van muziek, met de nadruk op SPEELPLEZIER, over te brengen op jong en oud'.'

''Met een lesmethodiek die gericht is op de mogelijkheden en capaciteiten van de leerling, is het zowel voor de leerling als voor de docent prettig samenwerken.''