Kosten & Overeenkomst

Voor alle muzieklessen hanteren wij dezelfde tarieven. Alle afspraken leggen wij vast in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Leskosten

Wij hanteren de volgende uurtarieven:

  • Volwassenen: € 21,00 inclusief BTW per 1/2 uur.
  • Kinderen: € 17,00 exclusief BTW per 1/2 uur (Kinderen zijn niet BTW-plichtig).

Overeenkomst

  • Afwezigheid dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via mail doorgegeven te worden. Zodoende kan de les op een ander moment ingehaald worden, zo niet wordt de les als gegeven beschouwd.
  • Bij verhindering van de leraar(bijvoorbeeld door vakantie), is de leraar gerechtigd een vervanger te laten lesgeven. Bij uitval van een les (bijvoorbeeld door onvoorzienbare omstandigheden), wordt deze in overleg met de leraar ingehaald.
  • Er moet elke maand lesgeld betaald worden, ook als de leerling verhinderd is (bijvoorbeeld door vakantie). De lessen worden dan in overleg op latere tijdstippen ingehaald.
  • Betaling van lesgeld dient te worden voldaan in de eerste week van de maand, via een betaalverzoek per e-mail en per volledige maand te worden overgemaakt op rekeningnummer van de ING-bank, NL96 INGB 0007 1629 06 t.n.v. Kramers’ Muziekschool.
  • De school is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.
  • Opzegtermijn: Eind van de maand waarin wordt opgezegd. Dit dient via e-mail te gebeuren. Zonder opzegging blijft de leerling lesgeld verplicht, ook al worden geen lessen meer gevolgd.
  • Deze overeenkomst is voor onbepaalde duur.