Kosten & Overeenkomst

Voor alle muzieklessen hanteren wij dezelfde tarieven. Alle afspraken leggen wij vast in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Leskosten

Wij hanteren de volgende tarieven:

 • Leerling 21 jaar of ouder: €30,25 per half uur (incl. 21% BTW);
 • Leerling onder 21 jaar: €25 per half uur (vrijgesteld van BTW);
 • Bandcoaching (vanaf 3 leerlingen, maximaal 5 leerlingen): €25 (vrijgesteld van BTW), €30,25 (incl. 21% BTW) per volwassene.

Betalingsmogelijkheden & Combikortingen

 • De lessen worden per maand vooruit betaald.
 • Sinds 1 januari 2021 wordt er per leerling een jaarberekening gemaakt. Dit totaalbedrag wordt verdeeld over 12 maanden, hetgeen betekent dat er elke maand hetzelfde bedrag verrekend zal worden. Er wordt elke maand een factuur opgemaakt, deze kan betaald worden via de bijgevoegde betaallink, maar kan nu ook via een betaalopdracht gebeuren. Daarvoor is wel bij het kenmerk de naam van de leerling nodig (dit voor boekhoudkundige administratie).
 • Opzegtermijn: huidige maand + 1 maand. Minstens 1 maand vooraf afmelden via e-mail. Zonder opzegging blijft de leerling lesgeld verschuldigd. Lesgelden worden niet terugbetaald bij stopzetting.
 • Lessen pauzeren: minstens 1 maand vooraf afmelden via e-mail. Alleen in bijzondere situaties en met goedkeuring van de school. Maximaal 1 maand per jaar.

Vakantiedagen

Op de volgende dagen in 2022 is de muziekschool gesloten:  

 • Zaterdag 1 januari
 • Vrijdag 15 april, Zaterdag 16 april, Zondag 17 april, Maandag 18 april, Woensdag 27 april t/m zondag 8 mei
 • Donderdag 26 mei, Vrijdag 27 mei, Zaterdag 28 mei
 • Maandag 6 juni, Dinsdag 7 juni
 • Woensdag 20 juli
 • Donderdag 25 augustus
 • Dinsdag 11 oktober, Woensdag 12 oktober
 • Zaterdag 24 december, Maandag 26 december, Dinsdag 27 december, Zaterdag 31 december

Overeenkomst

 • Afwezigheid dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via mail doorgegeven te worden. Zodoende kan de les op een ander moment ingehaald worden, zo niet wordt de les als gegeven beschouwd.
 • Bij verhindering van de leraar(bijvoorbeeld door vakantie), is de leraar gerechtigd een vervanger te laten lesgeven. Bij uitval van een les (bijvoorbeeld door onvoorzienbare omstandigheden), wordt deze in overleg met de leraar ingehaald.
 • Er moet elke maand lesgeld betaald worden, ook als de leerling verhinderd is (bijvoorbeeld door vakantie). De lessen worden dan in overleg op latere tijdstippen ingehaald.
 • Betaling van lesgeld dient te worden voldaan in de eerste week van de maand, via een betaalverzoek per e-mail en per volledige maand te worden overgemaakt op rekeningnummer van de ING-bank, NL96 INGB 0007 1629 06 t.n.v. Kramers’ Muziekschool.
 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.
 • Opzegtermijn: huidige maand + 1 maand. Minstens 1 maand vooraf afmelden via e-mail. Zonder opzegging blijft de leerling lesgeld verschuldigd. Lesgelden worden niet terugbetaald bij stopzetting.
 • Deze overeenkomst is voor onbepaalde duur aangegaan met Kramers' Muziekschool, BTW nr. NL001366222B86.