Sociaal-culturele Projecten

Voor iedereen de mogelijkheid tot muziek

Ieder kind moet de kans krijgen om muziekles te te kunnen volgen. Ook als het voor ouders/verzorgers financieel niet haalbaar is. Daarvoor is het Jeugd Sport en Cultuur Fonds in het leven geroepen!

Dit Fonds ondersteunt mensen financieel in de kosten van de muzieklessen. Kramers' Muziekschool is aangesloten bij de Stichting Leergeld en treedt als intermediair op.

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiĆ«le redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 108 lokale Leergeld stichtingen (en 1 lokale partner), die samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 Afhankelijk van de financiĆ«le situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen, maar meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Kramers' Muziekschool is de partner in Delft wat betreft muziek.

Voor meer informatie, bezoek https://www.leergeld.nl/

LET OP

Het subsidiegeld wordt niet op de bankrekening van ouders/verzorgers gestort, maar wordt rechtstreeks aan Kramers' Muziekschool overgemaakt, die dat bedrag in mindering brengt op de maandelijkse muziekles kosten.